Tôi là ai

Chúng tôi là công ty TNHH công nghệ Glorystar Laser và mạng lưới kinh doanh đã phát triển rộng khắp trên thế giới. Đây là trang web tiếng Việt của chúng tôi: https://www.glorylaser.com.vn.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập nó

Thu tập từ bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Hình thức liên lạc

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là để thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại chi tiết của bạn khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Biểu mẫu liên hệ được nộp bở khách truy cập thường không thể chia sẻ.

Đánh giá và giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi có lẽ sẽ thu tập thông tin cá nhân như tên, email, nội dung đánh giá, giới thiệu sản phẩm.

Tên, email, nội dung đánh giá, giới thiệu sản phẩm của khách truy cập có lẽ sẽ được chia sẻ trên trang web này.

Nếu nội dung đánh giá và giới thiệu của bạn bị chia sẻ lên trang web này, bạn có thể yêu cầu xóa đi.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Lưu trữ

Trang web này được lưu trữ bởi Alibaba Cloud Computing Co.,Ltd.

Là một phần của lưu trữ, một số thông tin như địa chỉ IP có thể được ghi lại khi truy cập trang web này. Điều này có thể được sử dụng để phát hiện lỗi hoặc nguy cơ bị tấn công vào trang web hoặc nền tảng lưu trữ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của WPEngine tại đây: https://www.alibabacloud.com/help/zh/faq-detail/42425.htm

Phân tích

Google Analytics dùng để ghi lại dữ liệu thống kê của khách truy cập.

Điều này có thể được sử dụng tổng hợp để tìm hiểu thêm về nội dung thú vị hoặc hữu ích cho khách truy cập.

Bạn có thể tìm hiểu thêm quyền riêng tự của Google theo link sau: https://policies.google.com/privacy

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Danh sách được chuẩn bị một cách thiện chí của các công ty/dịch vụ, dữ liệu trong danh sách là dữ liệu gián tiếp hoặc tự động, bao gồm:

  • Alibaba Cloud Computing Co.,Ltd.
  • Phần mềm wordpress được lưu trữ để quản lý nội dung.
  • Google Analytics để thống kê trang web.
  • Tự động hóa tiếp thị qua email.
  • Trang đầu để tự động hóa tiếp thị qua email.

Một số thông tin cá nhân có thể được chia sẻ tới nhân viên hoặc nhà thầu của Glorystar Laser Hi-Tech Co., Ltd. để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, tài chính hoặc nghĩa vụ liên quan, không giới hạn kế toán viên và luật sư.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Nếu bạn tham gia hoạt động marketing qua email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ lại vô thời hạn.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thông tin liên lạc của bạn

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề về quyền riêng tự, bạn có thể liên hệ chúng tôi tai đây:https://www.glorylaser.com/contact/

hoặc gửi mail cho địa chỉ email này:

[email protected]

Cập nhật lần cuối: ngày 19.10.2019