Project Description

Thời gian dự án: ngày 12.2017

Quốc gia của khách hàng: Nga

Sản phẩm đã mua: Máy cắt kim loại GS-3015CE 3000W

Qúa trình hợp tác:

Case10-Russia