Khẩu trang y tế bằng vải không dệt 3 lớp được thiết kế để giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn và các hạt giữa người và bảo vệ khuôn mặt khỏi tác hại từ các hạt và chất lỏng trong không khí