NGÀNH NGHỀ ÁP DỤNG

kitchen ware
display stand
iron works
office furniture
sharing,press brake,punching related
Percision parts,glasses,etc
Auto parts
Spaceship accessories
Oil&Gas
Decoration
Chassis cabinet
Sheet metal processing
food machinery

MIỄN PHÍ BÁO GIÁ 

 Bạn vui lòng điền vào mẫu này để chúng tôi liên lạc với bạn

Địa chỉ

Đông Quản, Thâm Quyến, Tô Châu

Điện thoại

+86-769-2168-2791

Address

Đông Quản, Thâm Quyến, Tô Châu

Tel

+86-769-2168-2791